Evert Wahlbergs forskning om indelta soldater vid Södermanlands regemente

En omfattande forskargärning
Löjtnant Evert Wahlberg var yrkesverksam hela sitt liv vid Södermanlands regemente (P 10). Han började vid regementet 1942. Under huvuddelen av sin trupptjänst arbetade Evert som signalbefäl på regementet. Efter trupptjänsten blev Evert chef för Inre utbildningsanordningar, där han arbetade fram till pensionen 1984.
Under mitten av 50-talet vaknade Everts intresse för den Indelte soldatens liv när han kom i samspråk med en av de kvarvarande knektarna. Intresset tilltog och efterhand upptogs en stor del av Everts och hustrun Solveigs fritid till att åka runt i Södermanland för att leta soldattorp och skaffa upplysningar om knektarna. Everts forskning omfattar hela det "Nya" Indelningsverket från 1682 till 1901. För att begränsa forskningen valde Evert att endast ta med de som bodde vid de enkla soldattorpen - knektarna, vicekorpralerna och korpralerna. Volontärer som skrivits på torp finns också med.

När Evert 1998 överlämnade hela sin forskning till regementet, fanns där uppgifter om 1198 torp och 18399 knektar - allt väl katalogiserat och systematiskt redovisat. En imponerande gärning.

Pärmverket är överlämnat till Krigsarkivet.

Evert Wahlberg avled år 1999.