Söksida torp

Rote
Rotenummer
Kompani
Socken
Torpnamn (Ej vanligt förekommande)