Söksida knektar

Soldatnamn
Förnamn
Tidigare efternamn (Patronymikon)
Född (år månad dag)
  
Antagen år (år månad dag)
  
Rote
Rotenummer
Kompani
Aktnummer1
Socken 


1Används om du hittat soldaten via Centrala Soldatregistret.