Söksida knektar

Soldatnamn
Förnamn
Tidigare efternamn (Patronymikon)
Född (år månad dag)
  
Antagen år (år månad dag)
  
Rote
Rotenummer
Kompani
Aktnummer1
Socken 

Öppna virtuellt tangentbord Öppna virtuellt tangentbord

1Används om du hittat soldaten via Centrala Soldatregistret. Se länkar.