Om detta register

Datoriseringen av Evert Wahlbergs forskning har skett under ledning av kapten Per-Olof Rosén under perioden hösten 2000 - vårvintern 2003. Under samma tid har "Soldatregister Södermanland" drivits inom projektet.

Detta har medfört många kontakter med släktforskare inom landet och har tillfört många uppgifter, främst hustrur och barn till soldaterna. Viss del av befälskåren ur Karl K-son Leijonhufvuds regementshistoria 1919 har också matats in i databasen.

Allt källmaterial till drygt hälften av Södermanlands socknar är inskannat och tillgängligt.